Menopauza

Portal informacyjny dla kobiet w okresie menopauzy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)


menopauza_nowotworyMenopauza a nowotwory

Nowotwory złośliwe stanowią grupę chorób typowa zwłaszcza dla starzejących się ludzi. Kobiety w wieku okoomenopauzalnym tworza jedną z grup największego ryzyka chorób nowotworowych. Zalecenia mające na celu zmniejszenie częstotliwość nowotworów:

 • wskaźnik masy ciała BMI powinien mieć wartość mniejszą niż 25kg/m2
 • zwiększenie masy ciała po 18 roku  życia nie może przekraczać 5 kg
 • powinno się wykazywać umiarkowana aktywność fizyczną codziennie lub intensywna raz w tygodniu
 • warzywa i owoce należy spożywać przynajmniej 5 razy dziennie
 • trzeba spożywać codziennie pokarmy zawierające węglowodany złożone, co najmniej 400 g/dobę
 • należy ograniczyć spożycie alkoholu
 • czerwone mięsa nie powinno się spożywać więcej niż 80 g/ na dobę
 • należy ograniczyć spożycie tłuszczów
 • nie wolno spożywać więcej niż 2400 mg na dobę

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma wpływ na zredukowanie liczby zgonów z powodu chorób krążenia(22%), jak i całkowitej liczby zgonów (o 29%).

Rak gruczołu piersiowego to najczęściej występujący u kobiet na całym świecie i będący najczęstszą przyczyna ich zgonów nowotwór złośliwy. Kolejnymi nowotworami złośliwymi które dotykają kobiety w wieku okołomenopauzalnym są:

menopauza-rak

 • rak szyjki macicy
 • rak okrężnicy
 • rak odbytnicy
 • rak płuc
 • rak żołądka
 • jak jajników
 • rak macicy
 • rak wątroby
 • nowotwory jamy ustnej
 • rak przełyku
 • chłoniaki
 • białaczki
 • rak gruczołu piersiowego
 • rak szyjki macicy
 • rak trzonu macicy

hormonalne terapia zastępcza a ryzyko nowotworów złośliwych

Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej w celu wyeliminowania przykrych objawów związanych z okresem okołomenopauzalnym stało się w okresie ostatnich kilkunastu lat bardzo częste. wyniki przeprowadzonych badań wykazują na istnienie określonego ryzyka rozmaitych chorób, w tym także nowotworowych, związanego ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej. Istnieją różne formy terapii zastępczej. Najczęściej stosuje się złożoną terapię estrogenowo – progesteronową, oznaczanom skrótem HTZ. Stosowanie HTZ wpływa na częstość niektórych nowotworów. Stosowanie HTZ wiąże się z umiarkowanym podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka sutka. Im dłużej stosuje się HTZ, tym ryzyko choroby wzrasta. Druga formę terapii hormonalnej, polegającej na stosowaniu wyłącznie estrogenów  (ETZ), zaleca się kobietom po uprzednio wykonanej histerektomii (po wycięciu macicy). Wiadomo, że ryzyko raka trzonu macicy wzrasta podczas stosowania ETZ. Stąd zaleca się ja jedynie kobietom, po uprzednio wykonanej histerektomii, nie wolno ja stosować w żadnym wypadku u kobiet z zachowaną macicą. Należy dodać, ze ryzyko raka trzonu macicy u kobiet z zachowana macica utrzymuje się nawet przez 15 lat od zaprzestania stosowania  ETZ. Dlatego wystąpienie jakichkolwiek krwawień z dróg rodnych u kobiet stosujących w przeszłości te terapię  jest bezwzględnym wskazaniem  do przeprowadzenia wszechstronnych badań w kierunku raka trzonu macicy. Jeśli chodzi o stosowanie złożonej terapii estrogenowo-progestagenowej i ryzyko raka trzonu macicy, uzyskani wyniki rozbieżne – część z nich wskazuje na obniżone, a część na podwyższone ryzyko tego raka. Warto wiedzieć, ze według różnych badań epidemiologicznych  – stosowanie ETZ jest związane z istotnym obniżeniem występowania raka okrężnicy i odbytnicy. Ponieważ HTZ wiąże się z pewnym ryzykiem występowania nowotworów złośliwych, z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia, terapia ta nie może być wdrażana rutynowo u każdej kobiety w okresie okołomebopauzalnym, nie zalecana do stosowania przez zbyt długi czas.

Palenie papierosów to około 25-30% przypadków wszystkich nowotworów złośliwych. Palenie przyczynia się w znacznym stopniu do:

 • raka krtani,
 • raka przełyku,
 • nowotwory jamy ustnej,
 • raka pęcherza moczowego,
 • raka trzustki,
 • raka nerki,
 • raka żołądka,
 • raka szyjki macicy,
 • raka nosa,
 • białaczki szpikowej,
 • ryzyko choroby układu oddechowego,
 • choroby krążenia

Zaprzestanie palenia papierosów wiąże się ze znacznym obniżeniem ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową. Wskaźnik śmierci osób palących jest trzykrotnie wyższy niż osób, które nie palą.

Otyłość i brak aktywności fizycznej

Otyłość jest najważniejszym po paleniu papierosów czynnikiem ryzyka chorób przewlekłych w krajach rozwiniętych. Zwiększa ona ryzyko:

 • cukrzycy
 • chorób układu krążenia

nowotworów złośliwych: rak okrężnicy, odbytnicy, u kobiet rak sutka, rak trzonu macicy, rak nerki, rak przełyku, rak pęcherza żółciowego
Stosowanie zalecanej aktywności fizycznej wiąże się z obniżeniem częstotliwości ryzyka raka okrężnicy, odbytnicy, raka sutka, raka trzonu macicy

Dieta i czynniki żywieniowe
Główne zalecenia żywieniowe mające na celu zapobieganie nowotworom złośliwym dotyczą zwiększenia spożycia warzyw i owoców i produktów pełnoziarnistych, zawierające duże ilości błonnika oraz oraz odgraniczenia spożycia tłuszczów. Wdrożenie tych zaleceń wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zachorowania na różne nowotwory przede wszystkim zaś raka przełyku, raka żołądka, raka okrężnicy i odbytnicy oraz raka trzustki.

Alkohol

Istnieją przekonujące dowody, że spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko nowotworów jamy ustnej, raka gardła, raka krtani, raka przełyku, przy czym ryzyko to rośnie wraz ze wzrostem przyjętej ilości etanolu. Należy brać pod uwagę , że jednocześnie palenie papierosów  ryzyko to powiększa. Wykazano, że ryzyko zachorowania na nowotwory przez osoby palące  i pijące alkohol jest od 10 do 100 razy większa niż w przypadku osób nieobarczonych tymi dwoma nałogami. Udział alkoholu w procesie powstawania nowotworów nie zależy od tego rodzaju alkoholu (piwo, wino, wódka), lecz jedynie od ilości spożytego czystego etanolu. Poza wspomnianymi nowotworami głównego odcinka przewodu pokarmowego i dróg oddechowych picie alkoholu zwiększa ryzyko raka wątroby, raka okrętnicy i odbytnicy oraz raka sutka.

menopausa_nowotwory

Ekspozycja na promieniowanie słoneczne
Ekspozycja na promienie słoneczne jest głównym czynnikiem środowiskowym raka skóry. Rak skóry występuje nie tylko u przedstawicieli rasy białej . Narażone są na niego głównie osoby mające duża ilość znamion skórnych.

Częstość nowotworów złośliwych zwiększa się wraz z wiekiem. Wchodzenie w okres okołomenopauzalny wiąże się z dodatkowym ryzykiem zachorowania na pewne, typowe dla kobiet nowotwory. Zwiększone ryzyko występowania niektórych nowotworów złośliwych jest związane ze stylem życia. Czynniki, które zwiększają to ryzyko to: palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nieodpowiednia dieta, brak odpowiedniej aktywności fizycznej, wielopartnerstwo seksualne. Eliminowanie czynników zwiększających ryzyko raka oraz poddawanie się profilaktycznym badaniom, mającym na celu wczesne wykrycie nowotworów, zwiększa szanse na skuteczne leczenie.


Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,